Ana Konular

 • Non-İnvazif Tanı Yöntemleri Kursu
 • Uzmanıyla Kahvaltılı Oturumlar
 • Siroz ve Komplikasyonları
 • Varis Kanaması
 • Sirotik Hastada Böbrek Fonksiyon Bozukluğu
 • Asitli Hastanın Yönetimi
 • Sarkopeni ve Osteoporoz
 • Sirotik Hastada Enfeksiyon
 • Hepatik Ensefalopati
 • Karaciğerde yer kaplayan lezyonlar:
  • Radyolog gözüyle
  • Patolog gözüyle
  • Gastroenterolog gözüyle
  • Cerrah gözüyle
 • Karaciğer ve hemostaz
 • Portal ven trombozu
 • Budd-Chiari Sendrom
 • Non-sirotik Portal Hipertansiyon
 • Kolestazlı hastaya yaklaşım
 • Otoimmun hepatit
 • Primer bilier kolanjit /Primer sklerozan kolanjit ve IgG4 ilişkili safra yolu hastalığı
 • NAFLD klinik spektrum
 • Tanısal yaklaşım, yeni ne var?
 • Tedavi yaklaşımı
 • Karaciğer Transplantasyonu
Copyright © 2018 7. Hepatoloji Okulu. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale